|   |  Whatsapp

Anında Çeviri İçin Teklif AlınTeklif Al
25 Ocak 2020

Ahkam Defteri

18 Ocak 2020

Arz Tezkiresi

18 Ocak 2020

Arzlar

18 Ocak 2020

Arzuhaller

18 Ocak 2020

Beratlar ve Fermanlar

18 Ocak 2020

Dini Eserler

18 Ocak 2020

Düvel-i Ecnebiye Defteri

18 Ocak 2020

Edebi

25 Ocak 2020

Fetva

18 Ocak 2020

Gazeteler

19 Ocak 2020

Haritalar

19 Ocak 2020

Hatıratlar

19 Ocak 2020

Hattı Hümayun

19 Ocak 2020

İrade-i Seniyye

25 Ocak 2020

Kitabe

25 Ocak 2020

Layiha

19 Ocak 2020

Matbu

25 Ocak 2020

Mazbata

25 Ocak 2020

Mektup

19 Ocak 2020

Mezar Taşı

19 Ocak 2020

Mühimme Defterleri

19 Ocak 2020

Name-i Hümayun

19 Ocak 2020

Nüfus Defterleri

19 Ocak 2020

Nüfus ve Mürur Tezkireleri

25 Ocak 2020

Para

25 Ocak 2020

Şehadetname

19 Ocak 2020

Şeriyye Sicilleri

19 Ocak 2020

Tahrir Kayıtları

19 Ocak 2020

Tapu

19 Ocak 2020

Temettuat

19 Ocak 2020

Tezkire-i Aliye ve Tezkire-i Samiye

25 Ocak 2020

Vakfiye

Çeviri Süreci

Hızlı ve Mükemmel Çeviri
 • Başlangıç

  Çevirisi yapılacak metin ya da belge, müşteriden e-mail yoluyla temin edilir.
 • Projelendirme

  Alınan işin nasıl ve ne zaman tamamlanacağı hakkında ön bilgi alınır.
 • Çeviri

  Ön bilgisi alınan çeviri işlemi, tercümana aktarılır. Çeviri süreci başlar.
 • Kalite Kontrol

  Karşılıklı güven ortamı oluşturmak amacıyla belgenin bir bölümünün çevirisi yapılıp müşterinin beğenisine sunulur.
 • Son Okuma & Teslim

  Müşterinin ön çeviriye onay vermesi üzerine belgenin çevirisi tamamlanır. Müşteriye e-mail yoluyla teslim edilir.
FİYAT TEKLİF AL