|   |  Whatsapp

ÇİFTE VATANDAŞLIK VE MİRAS HAKKI

E-Devlet üstünden alt/ üst soy bilgisi sorgulama hizmetinin verilmeye başlamasının ardından birçok insan Aile bağlarının araştırmaya koyuldu.

Ailesinde göçmenlik olduğunu öğrenenler, çifte vatandaşlık sürecinin yönetilmesi için birçok hukuki alanlarda girişimlere başladılar. İçişleri Bakanlığı’nın bilgilerine göre son 200 yıllık süreç değerlendirildiğinde bugünkü Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde 6 milyon göçmen bulunuyor.

“Alt Üst Soy Belgesi”nin her şeyden önce tanımayan, bilmeyen akrabalıkları ortaya çıkarmış olup bu belgelerin toplumumuzun temel dinamiklerinden biri olan aile ilişkilerinin kurulmasına, kurulmuş olan ilişkilerin gelişmesinde faydalı olmuştur.

Bu belge vasıtasıyla ulaşılan bilgilere dayanarak mirasçı olunabileceğine, “Geçmiş hısımlarınızdan kalan miras haklarınız var ve bunları alamadı iseniz yasal yollara başvurarak mirasçılık haklarınıza kavuşabilirsiniz. En çok karşılaşılan soru ise başka bir ülkenin vatandaşlığının kazanılıp kazanılamayacağıdır. Evet, akrabalık ilişkilerinin tespiti ile başka bir ülkenin vatandaşlığını kazanmak mümkün olabilecektir. Ancak unutulmamalıdır ki her ülkenin kendi hükümranlık alanı, vatandaşlık kazanma usul ve yöntemleri vardır. Bir başka ülkenin vatandaşlığını kazanmak için o ülkenin yasal kurallarına uygun şartları taşımak gerekmektedir”

Çifte vatandaşlık almak isteyen kişiler bizzat kendileri ya da bu işi yapan hukuk büroları aracılığıyla ülkelerin Adalet, Dışişleri ya da İçişleri Bakanlıkları veya konsolosluklara başvurması gerekmektedir. Başvuru yaparken, gerekli belgelerin tercümesi yapılmış ve noter tasdikli olması gerekir. Bulgar göçmeni olduğunu öğrenen kişiler Bulgaristan Adalet Bakanlığı’na bağlı çalışan Vatandaşlık Genel Müdürlüğüne başvuru yapmaları gerekiyor. Dedelerinin Romen ve Boşnak olduğunu öğrenenlerin ise Bosna Hersek ile Romanya vatandaşlığı alabilmeleri için bu durumu kanıtlayan belgelerle ilgili konsolosluklara başvurmaları isteniyor. Makedonya vatandaşlığına başvurmak isteyenler ise gerekli evrakları tamamladıktan sonra İçişleri Bakanlığı’na başvuru yapabiliyor. Vatandaşlık başvurusu reddedilen kişilerin, ilgili ülkede dava açma hakkı var. Bu kişilerin uluslararası platformlarda ya da Türkiye’de dava açma hakları bulunmuyor.

5901 Sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu gereği kan hısımlığına dayanılarak Türk vatandaşlığının kazanılabildiğini, bunun yanından Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre çifte vatandaşlık hakkının olduğu bilinmektedir. Örneğin Bulgaristan vatandaşı bir kişi soybağı ilişkisi kurulabilirse, Bulgaristan yasal kurallarına göre soy bağı ilişkisine göre vatandaşlık kazanabilir. Bulgaristan, Bosna-Hersek, Makedonya ve Romanya çifte vatandaşlık veriyor. Yunanistan ise Mübadele Anlaşması gereği vatandaşlık vermiyor. Ancak annenin, babanın, dedenin, anneannenin ya da babaannenin ‘Yunan kimliği’ olan kişilere vatandaşlık yolu açılabiliyor.

Yurtdışı miraslar o ülkenin yasalarına göre araştırılabilir

Soy ağacı ile ilgili 2 durum farklılık göstermektedir Türkiye’deki gayrimenkuller ile yabancı ülkelerdeki gayrimenkuller konusunun farklı farklı ele alınabilir. Türkiye ile ilgili kısımda Tapu Sicil Müdürlüklerinden kişilerin miras bırakıp, bırakmadığının sorgulanabilir.

“Türk Medeni Kanunu’nun 1020. maddesi gereği tapu sicilleri alenidir. İlgilisi olduğunuz veya şüphe duyduğunuz ya da emin olmak istediğiniz kişinin gayrimenkulü olup olmadığını Tapu Sicil Müdürlüğüne vereceğiniz dilekçe ile sorabilirsiniz. Veya merak edilen gayrimenkulün geçmiş tarihte “Alt/Üst Soy Belgesi”nde ismi geçen kişilerden biri adına kayıtlı olup olmadığını araştırabilirsiniz. Bu bilgilerden sonra hukuki durum değerlendirilmesi yapılarak nasıl yol izleneceği tespit edilmelidir. “Alt/Üstsoy Belgesi”nde yer alan kişilerin yurt dışında yer alan gayrimenkullerinin olup olmadığını araştırmak yine o ülkenin yasal mevzuatındaki sistemlerine göre tespit edilebilecektir. O ülkedeki işleyişi ilgili ülkede faaliyette bulunan danışmanlar veya avukatlar aracılığı ile yürütebilirsiniz. Kanuni düzenlemeler çerçevesinde ilgililer, üstsoyunun yerleşim yerindeki tapu müdürlüklerine başvurarak tapu kayıtlarını inceleyebilecektir.”

 

Çifte vatandaşlık ve Yurt dışı ve Yurt içi dede miraslarınızın öğrenilmesi için gerekli olan sizin soy bağınızın araştırılıp tespit edilmesi, bu süreçte sizin yanınız da biz bulunmaktayız.

 

Soy Bağı Araştırılma süreci ve yöntemi.

1- Bulunduğunuz şehrin il yada ilçe nüfus müdürlüklerinden almış olduğunuz Vukuatlı Nüfus kayıt örneği ve E devletten çıkarmış olduğunuz alt-üst soy bilgisi ile bizlere irtibata geçilir.

2- Ofisimiz de sizlerle bu bilgilerle dayanarak görüşme yapılır.

3- Somut veriler ve bilgilerle soy bağının kurulma ihtimalleri değerlendirilir.

4- Yapılan görüşmenin ardından soy bağı kurulma ihtimali yüksek ise şahsa yönelik noterden iş takip vekaleti alınarak mahkemeden geçmişe yönelik kayıtlar talep edilir.

5- Bununla birlikte karşılıklı sözleşme imzalanır.

6- İş süreci 6-12 arası olup bu süreçte Devlet Arşivleri başta olmak üzere Tapu kadastro ve Muhacir kayıtları gibi şahsa açık arşiv ve kurumlarda sizin adınıza araştırmalar gerçekleştirilir.

 

Soy bağı araştırması yasal bir işlem olup taraflar arasında herhangi bir haksız durum meydana gelmemektedir.

 

Detaylı bilgi için bizimle irtibata geçmeniz yeterlidir.

 

Tel:05456356227

Mail: osmanlicatezdestek@gmail.com

 

FİYAT TEKLİF AL